I. Introducere

Acest document prezintă termenii în care se poate accesa și utiliza telemedica, (denumit în continuare telemedica), o aplicație software SaaS (Software as a Service), furnizată „ca atare”și administrată de High-Tech Systems & Software SRL, o societate cu răspundere limitată, care funcționează in condițiile Legii României, cu sediul in București , Sector 1, Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 25A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4847/2012, având Cod Unic de Înregistrare 30126940 (denumita in continuare Compania).

Cu software-ul de telemedicină, telemedica by HTSS, pacienții pot accesa servicii medicale de pe orice dispozitiv, la orice oră, pentru un plus de flexibilitate și eficiență.

În platforma de telemedicină exista toate serviciile medicale de care ai nevoie pacientii, la un click distanță.

Ca medic, te bucuri de o aplicație integrată care-ți permite să faci consultații oricând și de oriunde. Cu o soluție de telemedicină îți eficientizezi programul și activitatea, menținând un nivel ridicat al calității serviciilor oferite. 

Accesul la telemedica este disponibil pentru o taxă periodică pe care un Client trebuie să o plătească pentru a utiliza funcțiile și serviciile telemedica. Pe baza unui contract încheiat cu Compania, Clientul poate beneficia de una sau mai multe dintre caracteristicile telemedica.

Compania are dreptul de a modifica oricând conținutul acestui document, cea mai recentă versiune putând fi consultată oricând accesând secțiunea dedicată, versiunea aplicabilă a acestui document fiind cea publicată pe telemedica la data raportării. Dacă cineva nu este de acord cu modificarea Termenilor și condițiilor de Utilizare, poate oricând să înceteze utilizarea telemedica. Continuarea utilizării telemedica după modificarea Termenilor și condițiilor duce la acceptarea implicită a Termenilor și condițiilor modificate.

Orice referire la singular include și pluralul și invers.

II. Definiții

 1. Client: persoană juridică care dorește să beneficieze de caracteristicile telemedica contra cost; detaliile privind tarifele și facturarea sunt detaliate mai jos.
 2. Reprezentant Client: reprezentant al Clientului cu drepturi de administrare în telemedica, care poate adăuga, edita și gestiona date referitoare la organizație, diviziile acesteia, locații, angajați, program de lucru, crea și adăuga utilizatori etc.
 3. Utilizator(i): angajat(i) Clientului pentru care Reprezentantul Clientului a creat un cont pe telemedica. Accesul utilizatorilor la telemedica depinde de relația dintre Client și Utilizator și de rolul acestuia din urmă în organizație (director, manager, angajat etc.).
 4. Profil: secțiune din telemedica care permite Reprezentanților Clienților și Utilizatorilor să acceseze, să modifice, să își actualizeze datele personale și profesionale. Accesul la toate caracteristicile Secțiunilor de profil poate fi restricționat la unii Utilizatori, în funcție de rolul Utilizatorului în organizație.
 5. Contractul cu Compania: acordul de utilizare a telemedica, încheiat între Client și Companie. Clientul încheie un acord legal obligatoriu cu Compania, în conformitate cu acești Termeni și Condiții pentru a accesa și beneficia de caracteristicile telemedica („Serviciile”).
 6. Servicii: toate caracteristicile telemedica pe care Compania le poate pune acum sau în viitor la dispoziția Clienților săi, inclusiv, dar fără a se limita la adăugarea, editarea, ștergerea informațiilor referitoare la organizația Clientului și/sau angajații/colaboratorii/colaboratorii/asociații acestuia etc. (denumit în continuare „Personal”), În funcție de tipul de acces, este posibil ca unele Servicii să nu fie disponibile Clientului sau anumitor Utilizatori și/sau Reprezentanți ai Clienților.
 7. Notificări/Alerte: mijloacele de informare periodică, exclusiv electronică (e-mail, secțiune dedicată telemedica) despre Servicii, alte mesaje publicitare ale Companiei sau orice alte notificări care ar putea fi de interes pentru Clienți. Preferințele privind Notificările se fac accesând opțiunile prevăzute în secțiunea dedicată sau contactând Compania la următoarea adresă de e-mail: office@htss.ro. Renunțarea la primirea Notificărilor nu implică renunțarea la acceptarea acestor Termeni și condiții.
 8. Feedback: O evaluare bazată pe experiența personală cu privire la telemedica transmisă de Client, Reprezentantul Clientului, Utilizator prin e-mail sau prin secțiunea dedicată din telemedica.
 9. Date personale: datele personale furnizate de Reprezentantul Clientului și/sau Utilizator atunci când utilizează telemedica și Serviciile sale, procesate în conformitate cu Politica de confidențialitate.
 10. Utilizare incorectă: utilizarea telemedica într-o manieră contrară regulilor telemedica, practicilor în domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate cauza prejudicii Societății și/sau colaboratorilor acesteia și/sau altor Clienți, Reprezentanți ai clienților și/sau Utilizatorilor. Pe lângă rezilierea Contractului, utilizarea abuzivă poate atrage răspunderea civilă sau penală a persoanei/persoanelor responsabile. Utilizarea incorectă include utilizarea telemedica într-o manieră neconformă cu legislația în vigoare, publicarea de feedback/mesaje obscene, defăimătoare, amenințătoare sau rău intenționate către Companie și materiale sau informații interzise de legea aplicabilă.

III. Acces general

 1. telemedica este un serviciu plătit Business to Business (B2B), accesibil de pe majoritatea dispozitivelor electronice care au un browser web și o conexiune stabilă la internet, fiind  accesibil și ca aplicație mobilă de pe dispozitivele mobile care rulează pe Android sau iOS.
 2. Accesul la telemedica și la Serviciile sale este acordat numai acelor Clienți care îndeplinesc cerințele descrise de Companie în materialele sale. Odată ce un Client obține acces la telemedica, acesta trebuie să își creeze un cont folosind datele Reprezentantului Clientului, care va avea posibilitatea de a adăuga Utilizatori și de a le stabili drepturile de acces.
  1. Condiții pentru Client
 3. Pentru a deveni Client, o organizație trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie o entitate legal înregistrată care poate face dovada înregistrării la autoritățile sale naționale, precum și dovada că deține toate autorizațiile necesare pentru activitățile sale, dacă este solicitat;

b) Să plătească taxele solicitate, în condițiile descrise în prezentul document și agreate cu Compania;

c) Să folosească un dispozitiv capabil să ruleze telemedica;

d) Să citească și să accepte Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile aplicabile telemedica. Neacceptarea are ca rezultat imposibilitatea folosirii telemedica;

e) Să furnizeze date reale la înregistrare și să acționeze cu bună-credință în relația cu Compania;

 1. Pentru a fi Client al telemedica, o organizație trebuie să urmeze următorii pași:

a) Să plătească taxele, conform instrucțiunilor din acest document și conform acordului cu Compania și să desemneze  un Reprezentant care se va înregistra la telemedica;

b) Să se înregistreze la telemedica odată ce este informat că înregistrarea este posibilă. Procedura de înregistrare constă în completarea datelor solicitate de telemedica, crearea unei parole și confirmarea contului (prin e-mail). Pentru înregistrare sunt necesare următoarele date personale: (i) adresa de e-mail; (ii) numele și prenumele; (iii) poziția la organizația Clientului;

c) Compania are dreptul de a solicita informații suplimentare sau date personale pentru a se asigura că un Client îndeplinește criteriile de aderare.

Tarife și facturare

5. Deoarece telemedica este un serviciu B2B, Serviciile sale sunt puse la dispoziție contra cost, valoarea acestora depinzând de tipul de acces solicitat de Client (Tariful). Compania și Clientul vor stabili tipul de acces, Tariful aplicabil, termenii și condițiile privind facturarea și plata, prin încheierea unui acord separat.

Încetarea accesului la telemedica:

6. Contractul poate înceta în orice moment: (i) de comun acord; (ii) neplata Tarifului și a oricăror alte costuri suplimentare în termenul de plată; (iii) încălcarea Contractului, a acestor Termeni și condiții și/sau a Politicii de confidențialitate; (iv) la alegerea Companiei, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

IVReguli telemedica

 1. Reguli permise: Sunteți de acord că:

• Veți respectata toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind confidențialitatea, legile privind proprietatea intelectuală, legile anti-spam, legile privind controlul exporturilor, legile fiscale, dreptul muncii și cerințele de reglementare.

• Veți furniza informații exacte și le veți păstra actualizate.

• Veți utiliza date reale privind organizația și Personalul;

și

• Veți utiliza Serviciile în mod profesional și veți avea o conduită corectă și civilizată față de ceilalți participanți la telemedica.

2. Reguli nepermise: Sunteți de acord că:

• Nu veți crea o identitate falsă pe telemedica,  denatura identitatea dvs., sau veți crea un profil pentru orice altă persoană decât dvs. (o persoană reală) sau Utilizatorii/Personalul organizației, dacă aveți autorizare, și nu veți utiliza sau veți încerca să utilizați contul altei persoane;

• Nu veți utiliza telemedica și Serviciile sale pentru a vă sustrage legilor aplicabile privind Personalul și datele personale aferente  (de exemplu, forțați Personalul la acțiuni nedorite/ilegale; utilizați Serviciile pentru a evita plata bonusurilor sau pentru a face dificil/imposibil ca Personalul să îndeplinească  obiectivele/targetul; exercitați un control abuziv asupra Personalului și/sau a datelor personale ale angajaților etc.);

• Nu veți dezvolta, sprijini sau utiliza software, dispozitive, scripturi, roboți sau orice alte mijloace sau procese (inclusiv crawler-uri, pluginuri de browser și suplimente sau orice altă tehnologie) pentru colectarea (scraping) Serviciilor sau copierea în orice alt mod a profilurilor și a altor date aferente  Serviciilor.

• Nu veți copia, utiliza, dezvălui sau distribui orice informații obținute din accesul la Servicii, fie direct, fie prin intermediul unor terțe părți (cum ar fi motoarele de căutare), fără acordul telemedica;

• Nu veți încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altora, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale sau alte drepturi de proprietate;

• Nu veți încălca proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale telemedica, inclusiv, fără limitare, (i) copierea sau distribuirea Serviciilor sau (ii) copierea sau distribuirea tehnologiei noastre, cu excepția cazului în care aceasta este eliberată sub licențe open-source.

• Nu veți posta conținut cu viruși sau viermi informatici sau orice alt cod dăunător.

• Nu veți dai de înțeles sau declara că sunteți afiliat sau susținut de telemedica fără consimțământul expres al Companiei (de exemplu, vă prezentați ca reprezentant acreditat telemedica).

• Nu veți închiria, împrumuta, tranzacționa, vinde/revinde sau monetiza în alt mod Serviciile sau datele aferente sau accesul la acestea, fără acordul Companiei.

• Nu veți crea legături spre pagini secundare (deeplinking) către funcții și conținuturi disponibile pe telemedica fără acordul Companiei.

• Nu veți folosiți boți sau alte metode automate pentru accesarea Serviciilor, adăugarea sau descărcarea de contacte,  trimiterea sau redirecționarea de mesaje.

• Nu veți monitoriza disponibilitatea, performanța sau funcționalitatea Serviciilor în scopuri competitive.

• Nu veți suprapune sau modifica în orice alt mod Serviciile sau aspectului acestora (cum ar fi inserarea de elemente în Servicii sau eliminarea, acoperirea ori ascunderea unei reclame incluse în Servicii);

• Nu veți interfera cu funcționarea Serviciilor și nu veți încărca excesiv Serviciile (de exemplu, spam, atac de refuzare a serviciului, viruși, algoritmi dăunători);

 V. Drepturi de proprietate intelectuală

 1. COMPANIA NU ARE ACCES LA DATELE ÎNCĂRCATE PE TELEMEDICA , ORICE INTERVENȚIE ÎN SCOPUL SERVICIILOR VA FI FĂCUTĂ NUMAI DACĂ ESTE PERMISĂ DE CLIENT.
 2. NICI UN conținut existent pe telemedica nu poate fi descărcat fără acordul prealabil al telemedica, cu excepția conținutului deținut de Client cu privire la organizarea și Personalul acestuia (tabele cu date comerciale, nume, poziții ale Personalului, previziuni de afaceri etc.).
 3. Confirmați și sunteți de acord că telemedica poate conține conținut sau caracteristici care sunt protejate de drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comercial sau alte drepturi de proprietate și legi. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres de către Companie, sunteți de acord să nu modificați, copiați, suprapuneți, colectați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau creați lucrări derivate bazate pe telemedica, inclusiv orice componente din conținutul acestuia, în întregime sau parțial, cu excepția cazurilor în care  cele de mai sus se aplică strict conținutului propriu al Clientului pe care îl încarcă in mod legal în telemedica.
 4. Nu vă veți implica și nu vă veți folosi minarea de date, boți, scraping sau metode similare de colectare sau extragere a datelor. Dacă accesul la telemedica este blocat de către Companie (inclusiv prin blocarea adresei IP), sunteți de acord să nu implementați nicio măsură pentru evitarea unei astfel de blocări (de exemplu, prin mascarea adresei IP sau prin utilizarea unei adrese IP proxy).
 5. Orice utilizare a telemedica în afara cazurilor autorizate în mod specific aici, este strict interzisă. Tehnologia și software-ul care stau la baza telemedica sau care au fost distribuite în legătură cu telemedica sunt proprietatea Companiei, a afiliaților și partenerilor săi. Sunteți de acord să nu copiați, să modificați, să nu creați lucrări derivate, să nu reproduceți, să nu încercați să aflați codul sursă, să vindeți, să atribuiți, să sub-licențiați sau să transferați în orice mod drepturile pe care le aveți în telemedica. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate Companiei.
 6. Numele și logo-urile Companiei sunt mărcile înregistrate și mărcile comerciale ale Companiei. Produsele altei Companii, precum și denumirea serviciilor și logo-urile utilizate și afișate prin telemedica pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale proprietarilor respectivi care pot sau nu să susțină sau să fie afiliați sau să aibă legături cu Compania. Nimic din Termenii și condițiile de aici sau din telemedica nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, excludere sau în  orice alt mod, o licență sau un drept de utilizare a oricăreia dintre mărcile comerciale ale Companiei afișate în telemedica, fără permisiunea prealabilă scrisă în fiecare caz. Toate fondurile comerciale generate din utilizarea mărcilor comerciale ale Companiei vor fi în beneficiul exclusiv al Companiei.
 7. În nicio circumstanță, Compania nu va fi responsabilă în niciun fel pentru conținutul sau materialele oricărei terțe părți (inclusiv Clienți, Reprezentanți ai clienților, Utilizatori), inclusiv, dar fără a se limita la, pentru orice erori sau omisiuni în conținut sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a utilizării unui astfel de conținut. Sunteți de acord că aceștia trebuie să evalueze și să suporte toate riscurile asociate cu utilizarea de conținut, inclusiv bazarea încrederii pe acuratețea, completitudinea sau utilitatea unui astfel de conținut.
 8. În ceea ce privește conținutul sau alte materiale încărcate prin telemedica sau partajate cu alții, declarați și garantați că dețineți toate drepturile, titlurile și interesele asupra acestui conținut, inclusiv, fără limitare, toate drepturile de autor și drepturile de publicitate aferente.
 9.  Confirmați și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații despre telemedica furnizate Companiei sunt neconfidențiale, iar Compania va avea dreptul la utilizarea și diseminarea fără restricții a acestora în orice scop, comercial sau de altă natură , fără notificare prealabilă sau compensare în acest sens.

VI. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în modul și prin mijloacele prevăzute în Politica de confidențialitate.

VII. Cesiune și subcontractare

 1. Compania poate cesiona către și/sau subcontracta o terță parte pentru Serviciile telemedica, fără consimțământul dumneavoastră.

VII. Confidențialitate

 1. Compania va păstra confidențialitatea oricăror informații pe care le primește, cu excepțiile prevăzute în Termenii și condițiile prezente. Dezvăluirea informațiilor furnizate se poate face numai în condițiile menționate prin prezenta.
 2. Nicio declarație publică, niciun act de promovare, comunicat de presă sau orice altă dezvăluire către terți nu va fi făcută de dvs. cu privire la telemedica și relația contractuală cu Compania, fără acordul prealabil în scris al Companiei.

IX. Forță majoră

 1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea parțială sau totală în îndeplinirea obligațiilor asumate, atunci când respectiva neîndeplinire sau întârziere a fost cauzată de un caz de forță majoră.
 2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data începerii evenimentului de forță majoră și este obligată să ia măsurile necesare pentru limitarea efectelor acesteia, numai dacă aceste măsuri nu sunt foarte costisitoare.
 3. Partea care invocă forța majoră va notifica, de asemenea,  celeilalte părți încetarea cazului de forță majoră în termen de cinci (5) zile de la încetare.
 4. Dacă cazul de forță majoră durează mai mult de 15 zile calendaristice, oricare dintre părți poate rezilia contractul, prin notificare scrisă adresată celeilalte părți, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio obligație de a plăti despăgubiri în acest sens.
 5. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile de plată care decurg din utilizarea telemedica nu sunt afectate de cazul de forță majoră.

X. Declarații și limitarea răspunderii

 1. Compania declară că deține toate autorizațiile, aprobările, calificările și experiența necesare pentru  rularea și a furnizarea serviciilor telemedica.
 2. Prin utilizarea telemedica, vă exprimați alegerea și încrederea în Companie și în serviciile oferite de Companie.
 3. Trebuie să vă asigurați că dispozitivele dvs. îndeplinesc specificațiile necesare pentru funcționarea telemedica, toate costurile implicate fiind suportate de dvs. (dispozitive compatibile, conexiune activă la internet etc.).
 4. În nicio circumstanță, telemedica nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele menționate aici. Înțelegeți și sunteți de acord că nu veți interveni în niciun fel asupra telemedica pentru efectuarea de modificări/modificări neautorizate, fiind pe deplin răspunzător pentru daunele produse, în cazul unei încălcări in acest sens.
 5. Compania va actualiza constant informațiile relevante pentru Clienți/Reprezentanții Clientului și Utilizatori.
 6. Înțelegeți că Compania nu are obligația de a verifica, acționa și nu este responsabilă pentru:
  • corectitudinea sau veridicitatea datelor declarate de dvs.,
  • conținutul care este publicat/accesat prin telemedica,
  • efectele telemedica asupra oricărei persoane care utilizează telemedica, inclusiv Clientul și sucursalele sau Personalul acestuia,
  • interpretarea sau utilizarea dată conținutului telemedica,
  • acțiunile întreprinse de Clienți/Reprezentanții clientului/Utilizatori ca urmare a accesării telemedica
 1. telemedica este disponibil „ca atare”, „cu toate defectele” și „așa cum este disponibil”. Compania nu garantează în mod expres sau implicit telemedica. telemedica nu beneficiază de nicio garanție, inclusiv garanții de vandabilitate, calitate satisfăcătoare, fiabilitatea pentru vreun scop sau nevoie anume.
 2. Înțelegeți că accesul la telemedica poate înceta sau poate fi supus modificării, Compania neavând nicio răspundere într-un astfel de caz.
 3. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru întreruperile telemedica pentru îmbunătățiri, întreținere, lipsa internetului sau alte scenarii în care telemedica nu poate fi accesat din motive care nu sunt sub controlul Companiei. Niciuna din clauzele din acest document nu poate fi interpretată ca un angajament al Companiei pentru o funcționalitate 100% a telemedica în orice moment.
 4. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere suferită de orice persoană care utilizează telemedica și nici pentru daune indirecte, speciale, incidentale rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza telemedica.
 5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit sau oportunitate), daune de orice fel, costuri, cheltuieli sau pretenții la despăgubiri indirecte (din orice cauză) pe care dumneavoastră sau orice terță parte le puteți suferi ca urmare a sau în legătură cu îndeplinirea de către Companie a oricăreia dintre obligațiile sale și pentru daune rezultate din utilizarea telemedica. Sunteți de acord să exonerați de răspundere  și să despăgubiți sau sa scutiți Compania și afiliații, responsabilii, angajații, directorii și agenții acestora de răspundere pentru orice pierdere, daune, cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, drepturi, pretenții, acțiuni de orice fel și vătămare (inclusiv deces) rezultată din sau în legătură cu utilizarea telemedica, orice conținut generat de utilizator, conexiunea lor la telemedica, încălcarea acestor Termeni și condiții sau încălcarea oricăror drepturi ale altora.
 6. Prin utilizarea telemedica vă asumați responsabilitatea pentru menținerea confidențialității datelor dvs. și ale utilizatorilor (utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesului la telemedica și, în măsura permisă de legea aplicabilă, sunteți responsabil pentru activitatea desfășurată în cadrul aplicației telemedica. Veți notifica imediat Compania dacă aflați despre orice încălcare sau încercare de accesare a contului dumneavoastră fără acord.

XI. Soluționare a litigiilor

 1. Utilizarea telemedica, încheierea, executarea și rezilierea contractului sunt guvernate de legea română, care se completează, acolo unde este necesar, cu legislația europeană aplicabilă.
 2. Orice litigiu rezultat din utilizarea telemedica se va soluționa pe cale amiabila, pe baza documentelor justificative.  În cazul în care părțile nu ajung la un acord, în termen de maximum 60 de zile de la inițiere, litigiul va fi soluționat definitiv de instanțele judecătorești române competente în a căror jurisdicție  se află  sediul  social al Companiei.

XII. Acțiuni frauduloase

ORICE ÎNCERCARE DE ACCESARE A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR UTILIZATORI TELEMEDICA SAU DE MODIFICARE A CONȚINUTULUI TELEMEDICA SAU DE AFECTARE A PERFORMANȚEI SERVERULUI PE CARE FUNCȚIONEAZĂ TELEMEDICA VA FI CONSIDERATĂ UN CONT DE FRAUDĂ ȘI VA CONDUCE LA INIȚIEREA  ACȚIUNII ÎN JUSTIȚIE ÎMPOTRIVA CELOR RESPONSABILI.